โรคของผมนั้นมีทั้งชนิดที่ติดต่อและไม่ติดต่อกัน สำหรับโรคที่เป็นและพบเห็นกันอยู่เสมอได้แก่ โรครังแค
โรครังแค มักเกิดที่หนัง ศรีษะบริเวณที่โคนผม ลักษณะของรังแคนั้นเป็นเกล็ดหรือสะเก็ดเล็กๆสีขาว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เอาไปปนกับศรีษะที่ลอก เพราะโดยปกติแล้ว หนังศรีษะของคนเรานั้นจะค่อยๆลอกหลุดไปเรื่อยๆและมีหนังศรีษะใหม่เกิดขึ้นแทนที่อยู่เสมอ หนังศรีษะชั้นบนสุดนั้นจะลอกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เมื่อเวลาลอกแล้วก็มักจะหลุดล่วงไปโดยง่ายสำหรับหนังศีรษะที่ลอกแล้วไม่หลุดออกไปอย่างปกติ นานๆจึงจะเกิดสักครั้งก็มักจะมีผู้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นรังแค รังแคนั้นถ้าปล่อยให้เกิดเรื้อรัง ไม่จัดการรักษาหรือแก้ไข ก็อาจจะเป็น สาเหตุของการเกิดผมร่วง

สาเหตุที่ทำให้เกิดรังแคนั้นมี2ประเภท

1.สาเหตุโดยตรง ได้แก่ การเปลียนแปลงอย่างผิดปกติของเซลล์ มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อโปร่งๆที่ปกคลุม บุในโพรง หรือช่องซึ่งเป็นอวัยวะของร่างกายเช่น ช่องท้องเซลล์เหล่านี้แทนที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาข้างบนแล้วหลุดร่วงไป กลับรวมตัวจับกันเป็นปึกอยู่ตามบริเวณหนังศีรษะ
2.สาเหตุประกอบ ได้แก่หนังศีรษะสกปรก โลหิตที่หนังศีรษะหมุนเวียนไม่สะอาดการติดเชื้อประสาทที่หนังศีรษะไม่ได้รับการกระตุ้นเพียงพอ เจ็บป่วย รับประทานอาหารไม่ถูกส่วน ผมสกปรก การใช้แชมพูสระอย่างแรงและล้างแชมพูออกไม่หมดหลังจากสระผม

รังแคแบ่งออกเป็น2ประเภท

1.แบบแห้งหรือแบบธรรมดา

จะมีลักษณะเป็นสะเก็ดเล็กๆสีขาวจับแผ่นอยู่ที่หนังศีรษะหรือกะจายอยู่ตามเส้นผมทั่วไป เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีอาการคัน ในบางครั้งจะล่วงหล่นลงมาอยู่บนบ่า รังแคแบบแห้งนี้จะเกิดขึ้นจากหนังศีรษะสกปรก โลหิตหมุนเวียนไม่สะดวก กล้ามเนื้อและประสาทบริเวณศีรษะไม่ได้รับการกระตุ้น การรับประทานอาหารไม่ถูกส่วน ความสะเทือนทางอารมณ์ ความเคร่งเครียดจากจิตใจ วิธีการแก้รังแคแบบนี้ คือ สระผมด้วยแชมพู่สูตรอ่อนโยนใช้โลชั้นชนิด (Antisertic) ใช้น้ำมันใส่ผมแล้วนวดศีรษะ

2.แบบเปียกหรือแบบเป็นน้ำมันคล้ายขี้ผึ้ง

มีลักษณะเป็นรังแคผสมกะไขมันซึ่งทำให้รังแคชนิดนี้จับเป็นปึกที่ศีรษะ ทำให้เกิดอาการคันและอยากเกาเมือเกามากก็จะทำให้เลือดไหลเป็นแผลหรือทำให้ไขมันเกิดเยิ้มขึ้นมา เรื่องของรังแคนี้ ในวงการแพทย์ยังไม่สามารถจะให้คำจำกัดความที่แน่ชัด อาจเกิดจากความสกปรก บางท่านก็ว่าเกิดจากเชื้อโรคชนิดหนึ่ง อย่างไหร่ก็ตามช่างเสริมสวยมีความเชื่อว่ารังแคทั้งสองชนิดนี้ติดต่อกันและแพร่ไปได้ โดยการใช้หวีหรือแปรงร่วมกัน รังแคทั้งสองประเภทนี้ก็เป็น สาเหตุของการเกิดผมร่วง

 

 

โรคผมร่วงผมบาง

ผมร่วงในที่นี้มิได้หมายถึง ผมร่วงที่เกิดขึ้นกับคนทุกคน ซึ่งเมื้อผมร่วงไปแล้วก็มีผมขึ้นมาแทนที่ใหม่ แต่ผมร่วงในที่นี้จะไม่มีผมขึ้นมาแทนที่ นอกจากจะได้รับการแก้ไขหรือการบำบัด ผมร่วงในที่นี้ศัพท์เทคนิคในภาษาอังกฤษเรียกว่า “อะโลพีเชีย”
สาเหตุอย่างหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ผมร่วง อาจมาจากการทำผมแบบใดแบบหนึ่งนานเกินไปก็ได้ เช่น ไว้ผมยาวแล้วรวบเป็นหางม้าจนตึง ไว้ผมเปียถักนาน เสียบกิ๊บดึงผมจนตึง และใช้อุปกรณ์บางอย่างเป็นประจำที่ผมบรเวณใดบริเวณหนึ่งเช่น การใช้ที่คาดผมยึดหดได้ ใช้กิ๊บหนีบเป็นโลหะ หรือใช้โรลม้วนผมเป็นต้น

ผมร่วงมีหลายชนิดกล่าวคือ

1.ผมร่วงบางจนทำให้ศรีษะล้าน เกิดขึ้นในคนที่มีอายุซึ่งผมเมื่อร่วงแล้วจะไม่มีผมขึ้นมาแทนอีดเลย.
2.ผมร่วงที่เกิดกับบุคลไม่จำกัดอายุ อาจจะเกิดขึ้นก่อนถึงวัยกลางคนทำให้ผมค่อยๆบางลงไปผมที่ร่วงไปนั้นจะมีผมขึ้นมาแทนที่ แต่ผมใหม่นั้นจะเป็นผมที่อ่อนแอเส้นเล็กและมีลักษณะผิดไปจากเดิม
3.ผมร่วงที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด โดยร่วงเป็นหย่อมๆเป็นจุดๆ อาจเกิดจากโรคโลหิตจาง ไข้อีดำอีแดง ไทฟอยด์ หรือโรคซิฟิลิส บริเวณที่ผมร่วงนั้นหนังศรีษะจะมีสีซีดเพราะขาดโลหิตมาหล่อเลี้ยง จะเกิดการล้านเป็นวงกลมหรือวงเบี้ยวๆขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1/2-3นิ้ว โดยปกติศรีษะล้านเป็นหย่อมๆอาจจะเนื่องมาจากระบบประสาทมีอิทธิพลต่อการหมุนเวียนของโลหิต ทำให้บริเวณที่ล้านได้รับการหล่อเลี้ยงจากโลหิตไม่เพียงพอ ผมร่วงจนศรีษะล้านนี้มีหลายแบบ ล้านเกิดจากสภาพผิดปกติต่างๆกันอาจแก้ไขได้โดยการรักษาและการบำบัดที่ถูกต้อง เช่น นวดหนังศรีษะ แปรผมบ่อยๆ ใส่น้ำมันที่เป็นยารักษาซึ่งแพทย์เป็นผู้สั่ง อบผมด้วยแสง Infra-red เป็นต้น.

 

ผมร่วงเกิดจากการเป็นโรค

2.โรคขี้กลาก

โรคขี้กลากนอกจากจะเป็นได้ทั่ไปบนผิวหนังของร่างกายแล้ว ยังเกิดขึ้นที่หนังศรีษะได้ด้วย โรคนี่เป็นโรคติดต่อเกิดจาก”พราราซิทที่เป็นพืช(Vegetable Parastites)”มีลักษณะเป็นเม็ดนูนหรือจุดนูนแดงที่โคนผม จุดหรือลอยนูนแดงนี้จะขยายออกไปทำให้เส้นผมในบริเวณนั้นเปราะและมองดูซีดกระด้าง ไม่มีชีวิตชีวา ขาดหลุดไปเหลือแต่โคนหรือตอผมหรือไม่ก็หลุดออกไปจากโคนผมซึ่งมีรูขยายใหญ่ผิดปกติ

3.โรคชันนะตุ

โรคชันนะตุเป็นขี้กลากอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นกันหนังศรีษะลักษณะเป็นสะเก็ดแผลแห้งเป็นแผ่น มีสีเหลืองของกำมะถันมีกลิ่นเหม็น ชันนะตุนี้เมื่อหายแล้วบางทีจะมีแผลเป็นมัน มีสีขาวๆหรือชมพู ผมมักจะไม่ขึ้นในบริเวณแผล เป็นมัน

4.โรคคัน

โรคคันที่หนังศรีษะอาจเกิดจากหนังศรีษะเป็นหิต ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่เกิดจาก”พราราซิทที่เป็นสัตว์(Animal=Parasites)และเกิดจากเหาก็ได้ สำหรับโรคหิตจะมีอาการคันเกิดขึ้น เนื่องจากตัวเชื้อโรคคันและการเกา เกาหนักๆเข้าจะทำให้หนังศรีษะเป็นแผล ส่วนโรคเหานั้นเมื่อมีตัวเหาอยู่บนศรีษะของผู้ใด ผู้นั้นก็จะเกิดอาการคัน เพราะตัวเหาจะดูดกินเลือดของหนังศรีษะ แล้วเจริญเติบโตออกไข่ไว้บนเส้นผมมากมาย คนที่เป็นเหาอาจจะเกาจนเลือดออกซิบๆเพราะคันมาก วิธีกำจัดเหาในปัจจุบันนี้ทำได้หลายวิธี เช่น ใช้ทิงเจอร์ลาคสเปอร์(larkspur Tincture)ใส่ผมให้ทั่วก่อนนอนแล้วทิ้งไว้ วันรุ่งขึ้นใช้สบู่ยาฆ่าเชื้อโรคสระผม ทำซ้ำๆกันจนหาย ปัจจุบันนี้มียาฆ่าเหาโดยเฉพาะ ซึ่งใช้ได้สะดวก แต่ต้องระมัดระวังในการเลือกใช้มิฉะนั้นเหาอาจจะหายไปพร้อมกับผมร่วงไปหมด สำหรับยากลางบ้านที่ใช้กันก็มีน้ำมะกรูดคั่นทั้งเปลือกและเม็ดขยี้กับผมทิ้งไว้นานๆแล้วสระออกและอีกวิธีคือ โดยการนำเอามะกรูดมาเผาไฟทั้งเปลือกให้ไหม้ เพื่อให้หอม แล้วนำมาขยี้ที่ผม นวดทิ้งไว้นานๆ ให้ผมนิ่มแล้วสระออก

และที่กล่าวมาทั้งหมด นี้ ก็คือ สาเหตุของการเกิดผมร่วง  ทำให้ผู้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเส้นผม ทำให้เสียบุคลิค หมดความมั่นใจ ทางบริษัท ของเราได้มองเห็นปัญหานี้ จึงได้จัดทำ หนังศรีษะเทียมขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหา โดยเราจะผลิต   หนังศรีษะเทียม  ตามขนาดศีรษะของลูกค้า และคุณสมบัติ หนังศรีษะเทียม ของเราจะไม่เกิดการอับชื้น

 หนังศรีษะเทียม

 

 หนังศรีษะเทียม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Translate »