กรณีที่นำผมแท้มาให้ทางเราผลิตวิกผมให้ ทางโรงงาน DL Thaihair wig ขอให้เป็นไปตาม ขึ้นตอนนี้ นะคะ

1. น้ำหนัก ของผมจะต้อง หนัก 350 กรัมขึ้นไปเท่านั้น ไม่ ต่ำ กว่านี้นะคะ เพราะจะไม่เพียงพอในการผลิต

2. ความยาว ของผม ต้อง เสมอกัน ทุก มัด ไม่รับ งาน บางมัดยาว บางมัด สั้นนะคะ

3. ความยาวของผม จะต้อง 12นิ้ว ขึ้นไป เพราะถ้าสั้นกว่านั้น ทำไม่ได้คะ

4. สีผม ที่ส่ง มา ต้องไล่เลี่ยกัน บางมัด สว่าง บางมัด ดำ ทางเราจะผสมสีลำบากคะ
5. ถ้าได้ครบ ตามขึ้นตอนทั้ง 4ข้อนี้ เรารับค่าทำที่ราคา 5,000บาทต่อชิ้นคะ

 

การผลิตวิกผมแท้

 

 

Translate »